2015-10-19

Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Wykaz regulaminów:

1. Regulamin pracy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu-dyrektor 

   Zespołu,sekretariat szkoły, główny księgowy, kadry,

2. Regulamin Rady Rodziców-dyrektor Zespołu, sekretariat szkoły,

3. Regulamin Rady Szkoły-dyrektor Zespołu, sekretariat Szkoły,

4. Regulamin pracowni komputerowych Zespołu Szkół Zawodowych im.Stanisława Staszica  w Opolu - pracownie komputerowe.

5. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze - dyrektor, kadry.

6. Regulamin ZFŚS - dyrektor, sekretariat,

7. Procedura wewnętrznej polityki antymobbingowej - dyrektor, kadry,

8. Regulamin dokonywania ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych - dyrektor, kadry,

9. Regulamin organizacyjny - dyrektor, sekretariat szkoły, kadry,

10.Regulamin przeprowadzenia służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego

    tę służbę - dyrektor, kadry,

11.Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami finansowymi zakładowego funduszu  zdrowotnego - dyrektor,główny księgowy, przedstawiciele organizacji związków zawodowych,

12.Zasady przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy pracownikom administarcji i obsługi - dyrektor, kadry, główny księgowy, przedstawiciele organizacji związków zawodowych,

13.Instrukcja inwentryzacyjna - dyrektor, sekretariat szkoły, główny księgowy,

14.Instrukcja kancelaryjna wraz z rzeczowym wykazem akt - dyrektor, wicedyrektorzy, kadry, sekretariat szkoły,

15.Zakładowy plan kont Zespołu Szkół Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opou - dyrektor,główny księgowy,

16.Instrukcja sporządzania obiegu i kontroli dokumentów - dyrektor, główny księgowy, kierownik gospodarczy, sekretariat szkoły.

 

Załączniki

  statut%2001_09_2015.%20LB.pdf 686,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BIP 1 - schemat org...y szkoły.doc 34 KB (doc) szczegóły pobierz
  BIP 2 - REGULAMIN N...˜DNICZE.doc 193,5 KB (doc) szczegóły pobierz