2015-10-16

Majątek

 

L.p.

Składniki Kwoty brutto
1. Grunty 15.673,44
2. Budynki i lokale 1.709.547,41
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 413.410,98
4. Maszyny i urządzenia techniczne 88.533,63
5. Narzędzia i przyrządy 45.069,58
6. Pozostałe środki trwałe, wyposażenie 1.058.490,04
7. Zbiory biblioteczne 81.684,57

                OGÓŁEM                                                                                               3.412.414,83