2015-10-16

Dane Ogólne

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

im. STANISŁAWA STASZICA

w OPOLU

 

-nazwa szkoły:  Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica

                             Publiczne Technikum Nr 7

                             Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

                             Szkoła Policelna Nr IV dla Dorosłych

-adres szkoły:   Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, 45-073 Opole ul. Struga 16

-numer telefonu: 77/4542483

-numer faxu : 77/4566651

-e-mail : sekretariat@staszic.opole.pl

-adres strony www: www.staszic.opole.pl

-dyrektor: mgr Krystyna Czollek

-wicedyrektorzy: mgr Małgorzata Gamrot

                         mgr Marcin Majer

-kierownik praktycznej nauki zawodu: mgr Lidia Barteczko

-inne stanowiska kierownicze w szkole: 1 - główny księgowy: Ingeborga Chmiel

                                                         2 - kierownik gospodarczy : Andrzej Kasprzyk

                                                         3 - sekretarz szkoły : Marta Jasińska

-podmiot  udostępniający dane: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica

-odpowiedzialny za informacje: dyrektor szkoły mgr Krystyna Czollek